Caspian WOW,سرور بازی آنلاین,Online Game Server
هزینه انجام عملیات:30 VipPoint
3-مشخصات هیرویی که می خواهید منتقل شود، را وارد کنید...
ریلم را انتخاب کنید
هیرو را انتخاب کنید
نام اکانت مقصد
نتیجه عملیات: ابتدا با نام کاربری خود وارد شوید
لیست هیروهای موجود در اکانت شما
ابتدا با نام کاربری خود وارد شوید