سیستم عامل شما معتبر نیست 
Caspian WOW,سرور بازی آنلاین,Online Game Server
 • هزینه انجام عملیات:60 VipPoint
  3-مشخصات هیرویی که می خواهید منتقل شود، را وارد کنید...
  ریلم را انتخاب کنید
  هیرو را انتخاب کنید
  نام اکانت مقصد
  نتیجه عملیات: ابتدا با نام کاربری خود وارد شوید
  لیست هیروهای موجود در اکانت شما
  ابتدا با نام کاربری خود وارد شوید