سیستم عامل شما معتبر نیست Caspian WOW,سرور بازی آنلاین,Online Game Server
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Set RealmList: Logon.CaspianGC.ir
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Challenge Realm 3.3.5
آنلاین ریلم 4.3.4 کاسپین

HellGround Realm 4.3.4

 • هزینه انجام عملیات:30 VipPoint
  3-مشخصات هیرویی که می خواهید منتقل شود، را وارد کنید...
  ریلم را انتخاب کنید
  هیرو را انتخاب کنید
  نام اکانت مقصد
  نتیجه عملیات: ابتدا با نام کاربری خود وارد شوید
  لیست هیروهای موجود در اکانت شما
  با نام کاربری خود وارد شوید

کاسپین را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید