سیستم عامل شما معتبر نیست 
Caspian WOW,سرور بازی آنلاین,Online Game Server
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Legendary Realm 3.3.5
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Set RealmList: Logon.CaspianGC.ir

 • 
  تغییرات Rate به مدت 3روز برای اکانت شما فعال خواهد بود
  تغییر ضریب Honor وRep فعلا فقط برای ریلم Challeng فعال است
  ارتقاء ضریب work ها و Skillها
  ارتقاء ضریب Explore,Kill,Quest
  (ویژه LevelUpباعث تغییر در Loot نخواهد شد)
  ضریب ارتقاء Honor
  ضریب ارتقاء Rep
  قیمت کل:
  نتیجه عملیات: موقتا غیر فعال است
  بسته های ویژه

  بسته اول

  5X Work
  5X Levelup
  2X Honor
  2x Rep

  فقط 50VIP برای یک هفته

  نتیجه عملیات:

کاسپین را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید