سیستم عامل شما معتبر نیست 
Caspian WOW,سرور بازی آنلاین,Online Game Server
 • 
  خرید gold داخل بازی با امتیاز سکه
  شما به ازای هر 10 امتیاز سکه 2500 Gold دریافت می کنید
  ریلم را انتخاب کنید
  Gold به کدام هیروی شما منتقل شود؟
  تعداد امتیازی که می خواهید تبدیل کنید
  نتیجه عملیات: ابتدا با نام کاربری خود وارد شوید