سیستم عامل شما معتبر نیست Caspian WOW,سرور بازی آنلاین,Online Game Server
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Set RealmList: Logon.CaspianGC.ir
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Challenge Realm 3.3.5
آنلاین ریلم 4.3.4 کاسپین

HellGround Realm 4.3.4

 • 
  خرید gold داخل بازی با امتیاز سکه
  شما به ازای هر 10 امتیاز سکه 2500 Gold دریافت می کنید
  ریلم را انتخاب کنید
  Gold به کدام هیروی شما منتقل شود؟
  تعداد امتیازی که می خواهید تبدیل کنید
  نتیجه عملیات: ابتدا با نام کاربری خود وارد شوید
  پیشنهاد ویژه
  30000 گلد تنها با 40 امتیاز سکه
  ریلم را انتخاب کنید
  Gold به کدام هیروی شما منتقل شود؟
  نتیجه عملیات:

کاسپین را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید