Caspian WOW,سرور بازی آنلاین,Online Game Server
پرداخت جریمه
هزینه انجام عملیات شما بن نیستید
مشخصات هیرویی که می خواهید آزاد شود، را وارد کنید...
مبغ جریمه از حساب شما کسر می شود و شما باید منتظر بررسی gm بمانید
نام هیروی بن شده
دلیل Ban
نتیجه عملیات:ابتدا با نام کاربری خود وارد شوید