سیستم عامل شما معتبر نیست 
Caspian WOW,سرور بازی آنلاین,Online Game Server
 • هزینه انجام عملیات:40 VipPoint
  مشخصات هیرویی که می خواهید بازگردانی شود را وارد کنید


  ریلم را انتخاب کنید
  نام هیروی حذف شده
  دلیل حذف
  نتیجه عملیات:


  شما امکان بازگشت هیروهای زیر را دارید: