سیستم عامل شما معتبر نیست 
Caspian WOW,سرور بازی آنلاین,Online Game Server
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Legendary Realm 3.3.5
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Set RealmList: Logon.CaspianGC.ir

 • Inside view of the game
  We portray honesty
  With the npc added in the caspian zone, you can see other friends compete with the boss of different instances.
  The programming is very specific and done by Caspian himself at the request of many friends.
  ArenaSpectator new system will also be added to the Caspian server soon.

  have a good time @caspianserver
  www.caspiangc.ir

  صداقت را به تصویر می کشیم
  با استفاده از npc که در زون caspian اضافه شده شما میتوانید رقابت دیگر دوستان را با باس های اینستنس های مختلف مشاهده کنید . برنامه نویسی این موضوع کاملا اختصاصی و توسط خود کاسپین طبق درخواست عده زیادی از دوستان انجام شده . همچنین به زودی سیستم جدید ArenaSpectator به سرور کاسپین اضافه خواهد شد . ایام به کام .‬‎ @caspianserver
  www.caspiangc.ir

  OldNews

  Caspian Best Online Game Server کاسپین برترین سرور بازی آنلاین


Follow Caspian on social networks