Caspian| WOW |سرور بازی آنلاین|Online|3.3.5|4.3.4|
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Immortal Realm 3.3.5
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Challenge Realm 3.3.5
آنلاین ریلم 4.3.4 کاسپین

HellGround Realm 4.3.4
 • Reserve نام برای ریلم جدید سرور کاسپین

  دوستان عزیز این فرم برای رزرو نام برای ریلم قهرمانان طراحی شده و تنها در شرایط زیر امکان پذیر است
  نام انتخابی شما در ریلم فعلی در اکانت شما وجود داشته باشد
  نام رزرو شده برای اکانت شما محفوظ می ماند و خود شما باید هنگام ساخت کاراکتر در ریلم جدید نام را آزاد کنید
  نام هایی که امکان رزروشان را دارید
  نتیجه عملیات:صفحه نادرست
  نام هایی که برای این اکانت رزرو کرده اید:
  نامحذف

کاسپین را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید