Caspian| WOW |سرور بازی آنلاین|Online|3.3.5|4.3.4|
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Immortal Realm 3.3.5
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Challenge Realm 3.3.5
آنلاین ریلم 4.3.4 کاسپین

HellGround Realm 4.3.4
 • Untitled Document
  آموزش استفاده از امکانات سایت
  عنوان آموزش کاربرد
  تغییر رسته چنانچه می خواهید رسته خود را از hord به aliance یا برعکس تغییر دهید از این گزینه استفاده نمایید
  تغییر نژاد برای تغییر نژاد هیرو مثلا از Gnome به NightElf استفاده میشود
  تغییر ظاهر هیرو این گزینه برای تغییر ظاهر، جنسیت و تغییر نام استفاده میشود
  تغییر نام هیرو با این گزینه تنها می توان نام هیرو را تغییر داد
  بازیابی هیرو حذف شده اگر هیرو از اکانت شما حذف شده است. به وسیله این گزینه می توانید آن را بازیابی کنید
  انتقال هیرو برای انتقال هیرو از یک اکانت به اکانت دیگر استفاده میشود
  پرداخت جریمه اگر هیروی شما بن شده است.برای پرداخت جریمه و UNban کردن آن می توانید از این گزینه استفاده کنید
  جا به جایی هیرو در نقشه
  نجات هیرو برای زنده کردن و یا st کردن هیرو استفاده میشود
  تغییر رمز عبور باز یابی رمز از طریق ایمیل انجام میشود
  ثبت اطلاعات شخصی برای ثبت شماره تلفن و آدرسی ایمیل

کاسپین را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید